Tag Archives: kaszel krtaniowy

Szczekający kaszel

Szczekający kaszel u dziecka, to szczególna odmiana kaszlu, która ze względu na jego nietypowy charakter, może zaniepokoić rodziców i opiekunów. Gdy pojawi się szczekający kaszel, bardzo ważna jest odpowiednio szybka reakcja, gdyż w skrajnych przypadkach może dojść nawet do uduszenia się. Stanowi on więc często bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

Continue reading →

Kaszel krtaniowy

Potrafimy rozpoznawać przynajmniej dwa rodzaje kaszlu – mokry i suchy. Szczególnie dobrzy w nasłuchiwaniu są rodzice, którzy są niezwykle wyczuleni na wszelkie symptomy choroby u swoich dzieci. Nie zawsze jednak klasyfikacja kaszlu na suchy i mokry jest wystarczająca. Czasem do zdefiniowania rodzaju kaszlu możemy dodać też inne przymiotniki, które określają rodzaj kaszlu dokładniej i dzięki temu lekarz może wydać bardziej trafną diagnozę.

Continue reading →