Tag Archives: leczenie kaszlu krtaniowego

Kaszel krtaniowy

Potrafimy rozpoznawać przynajmniej dwa rodzaje kaszlu – mokry i suchy. Szczególnie dobrzy w nasłuchiwaniu są rodzice, którzy są niezwykle wyczuleni na wszelkie symptomy choroby u swoich dzieci. Nie zawsze jednak klasyfikacja kaszlu na suchy i mokry jest wystarczająca. Czasem do zdefiniowania rodzaju kaszlu możemy dodać też inne przymiotniki, które określają rodzaj kaszlu dokładniej i dzięki temu lekarz może wydać bardziej trafną diagnozę.

Continue reading →